zarządzanie konfliktem

 

/ rozwiązywanie konfliktu

 

Konflikt w zespole nie jest sygnałem porażki, ale szansą na głębsze zrozumienie i harmonijny rozwój.

"

Moje usługi

Konsultacje, doradztwo z elementami mentoringu

Będę skuteczne, kiedy sam dostrzegasz symptomy konfliktu, masz motywację do samodzielnego szukania rozwiązania i kompetencje, które to umożliwią.
Konsultacje i doradztwo pomogą Ci samodzielnie dobrać właściwe  narzędzia do zarządzania tą sytuacją, bądź pomogą wybrać  osoby czy procesy pomagające zarządzać konfliktem w firmie.

Szkolenie

Szkolenie może przyczynić się do ograniczenia negatywnych konsekwencji konfliktu wtedy, kiedy konflikt wynika głównie braków kompetencji pracowników. Te kompetencje to np. umiejętność komunikowania się z ludźmi o różnych typach osobowości, prezentowania postaw asertywnych, radzenia sobie ze stresem czy symptomami wypalenia zawodowego.

Rozwiń po więcej informacji

Po pierwszych konsultacjach online ,następny krok to  badanie potrzeb szkoleniowych, pozwalających zdiagnozować  luki kompetencyjne zespołu bądź poszczególnych pracowników.

Celem tego etapu jest rozpoznanie konfliktu na 3 poziomach:
·    przedsiębiorstwa lub działu, w którym pracują uczestnicy
·    całej grupy pracowniczej
·    kluczowych uczestników konfliktu

Najczęstszym narzędziem jest kwestionariusz, wywiad osobisty lub telefoniczny. Spotykam się z
pracownikami, ich przełożonym, ewentualnym  menedżerem personalnym,  by uzyskać odpowiedzi dot. dotyczące rodzaju i zasięgu konfliktu w  firmie, oczekiwanych celów szkolenia, problemów pracowników  i  zespołów.
Wynikiem tej pracy jest raport diagnozujący luki  kompetencyjne, zakres procesu pracy szkoleniowej, celów szkolenia i szczegółów procesu.

Coaching zespołowy

Coaching zespołowy jest formalnie bliski szkoleniu, wykorzystuje jednak narzędzia nie tylko szkoleniowe ale też coachingowe. Będzie skuteczny, kiedy zespół nie potrzebuje dodatkowej wiedzy, a refleksji i wypracowania zasad działania w konflikcie. Zespół pracuje nad konkretnymi, ustalonymi i uzgodnionymi (często ustalonymi w porozumieniu z szefem) celami czy wyzwaniami.

Rozwiń po więcej informacji

Kiedy się sprawdzi? Kiedy konflikt dotyczy zespołu w takich sytuacjach jak np.:

  • Duża rotacja w zespole
  • Spadek  morale przez konflikty
  • Brak wyników i efektywności
  • Konieczność wypracowania wspólnych zasad pracy

Coaching zespołowy bywa skuteczniejszy od szkoleń, bo uczestnicy pracują nad tym co sami postrzegają za kluczowe i sami wypracowują zasady działania i określają niezbędne dla zmiany zachowania.
W coachingu zespołowym możemy w obszarze konfliktu pracować nad wartościami, normami i zasadami współpracy, komunikacją i zaufaniem, organizacją pracy,relacjami, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, w tym konfliktowych.

Jak wygląda proces pracy?

1 krok

Bezpłatne konsultacje online. Pozwalają wstępnie określić podłoże konfliktu, zweryfikować cele klienta, zastanowić się nad wyborem właściwej formy pracy.

2 krok

Wynikiem tej pracy jest wstępna propozycja działań i oferta.

3 krok

Kolejne kroki to działanie badawcze uściślające konkretny zakres działań. Będą się różnić w zależności od wybranej formy współpracy.

Dla kogo?

Kierownicy i menedżerowie

Zarządzanie konfliktami dla poprawy atmosfery i produktywności zespołu.

Szefowie działów i zespołów, które ze sobą współpracują

Umiejętność zarządzania konfliktami dla lepszej harmonii życiowej.

Założyciele firm i przedsiębiorcy

Umiejętności zarządzania konfliktami dla lepszego funkcjonowania firmy.

Dyrektorzy i kierownicy działów HR

Skuteczniejsze zarządzanie konfliktami dla harmonijnego zespołu.

Czy zmagasz się z podobnymi problemami?

5

Pracownicy komunikują się za pośrednictwem swoich szefów, bądź unikają bezpośredniej komunikacji.

5

Spada motywacja i zaangażowanie poszczególnych pracowników i zespołów.

5

Tworzą się podgrupy i koterie, ludzie koncentrują się na trudnościach, a nie na rozwiązaniach.

5

Nowe pomysły i koncepcje mogą być kontestowane i kwestionowane, częsta postawa "szukania dziury w całym".

5

Wzrasta niezadowolenie pracowników.

5

Wzrasta rotacja pracowników.

5

Maleje kreatywność i produktywność zespołu.

Oferowane rozwiązanie

Wdrożenie procesu zarządzania konfliktem może stanowić klucz do sukcesu Twojej firmy. Na poziomie organizacji, może to zahamować obecny spadek i zwiększyć efektywność. Dla Ciebie osobiście może to oznaczać oszczędność czasu, który do tej pory poświęcałeś na „gaszenie pożarów”, umożliwiając Ci skupienie się na swojej pracy i strategii dalszych działań.

Dlaczego to jest tak skuteczne?
Oto kilka korzyści, które niesie ze sobą właściwe zarządzanie konfliktem:

5

Wyższe zaangażowanie pracowników w zadania.

5

Utrzymanie kluczowych osób dla sukcesu firmy.

5

Obniżenie stresu zespołu związanego z konfliktem.

5

Wypracowanie procedur wspomagających managera w konfliktowych sytuacjach.

5

Wypracowanie procedur. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu istotnych dla sukcesu firmy ludzi.managera w konfliktowych sytuacjach.

Dlaczego ja?

Jestem stałym mediatorem Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz współpracuję z Okręgowym Ośrodkiem Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej, Żywcu i Cieszynie. Prowadzę postępowania mediacyjne w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.
W pracy z konfliktem pomagają mi kursy  asesora Assessment i Development Centre, pomagające diagnozować jak dalece do powstania konfliktu, przyczyniają się braki kompetencyjne pracowników.
Pracuję jako coach, wspomagając klientów na kierowniczych stanowiskach w pracy z konfliktem (jestem wykładowcą na certyfikowanych kursach coachingowych w Akademia Bliżej w Opolu, posiadam certyfikat mentora i trenera VCC).
Zagadnieniami konfliktu w przedsiębiorstwie zajmuję się też jako wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w  Dąbrowie Górniczej.
Od 3 lat prowadzę zajęcia dla trenerów w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, co pozwala dostrzec jak konflikt wpływa na firmy, bez względu na ich wielkość i branżę
Bardzo istotne i znaczące jest dla mnie także 30 lat praktycznych doświadczeń jako szefa i pracownika wielu firm, pozwalające lepiej zrozumieć dynamikę zjawisk sprzyjających konfliktowi w firmach.

Jak się ze mną pracuje?

Brałem udział w szkoleniu z zarządzania konfliktem prowadzonym przez p. Romana. To pierwsze szkolenie, które wprost przełożyło się na efektywność pracy w mojej firmie. Polecam

Krzysztof Rożen

prezes zarządu Biuro Plus

Dzięki szkoleniu z pracy z konfliktem prowadzonemu przez p. Romana, udało się rozwiązać konflikt miedzy naszymi  kluczowymi współpracownikami. Jestem bardzo zadowolony z pracy, jaką wykonał
mój zespół na, i po, szkoleniu.

Marian N.

Właściciel: Usługi Ekonomiczne i Doradztwo

Bardzo merytoryczny prowadzący z dużym praktycznym doświadczeniem. Było warto wziąć udział.

Eugeniusz G.

doradca klienta

Kontakt

Telefon:

+48 698 501 007

E-mail:

cieslaromek@gmail.com

Adres:

Pienińska 37, 43-300 Bielsko-Biała