MUSI SIĘ PAN BARDZIEJ STARAĆ, PANIE KOWALSKI…

Howard Markman jest psychologiem badającym relacje. Wraz z zespołem, przez lata prowadził badania, próbując ustalić, jakie zachowania przeszkadzają w tworzeniu relacji w związkach.
Okazuje się, że wcale nie trzeba badać osobowości partnerów, poznawać rodziny badanych czy prowadzić wywiad środowiskowy.
Markmanowi wystarczało 15 minut obserwacji, by z 90% prawdopodobieństwem określić, które pary się rozstaną, a które będą razem po 5 latach.
Metodologia była prosta. Markman prosił małżonków, żeby w jego obecności porozmawiali o sprawach, które są dla nich ważne i w ocenie których różnią się między sobą.
Jeżeli w trakcie rozmowy nasilały się takie zachowania jak obwinianie, wyśmiewanie, podważanie racji drugiej strony lub zamykanie się w sobie, przyszłość pary nie wyglądała zbyt dobrze.
Jeżeli para rozmawiała w sposób pełen szacunku, mając w pamięci wspólny cel, szanse na wspólną przyszłość były znacząco wyższe.
To wydaje się istotne także w sytuacjach biznesowych, kiedy chcemy zatrzymać dobrych pracowników czy utrzymać swoich klientów. Wtedy nasza komunikacja opierająca się na słuchaniu i empatii będzie przekładała się na sukces lub jego brak.
Przez zmianę kilku zachowań, możemy szybciej i sprawnej osiągać swoje życiowe i biznesowe cele.
Tylko skąd mamy wiedzieć, które zachowania warto zmieniać i jak się do tego zabrać?
Jeżeli masz w głowie pomysł, żeby schudnąć kilka kilogramów, masz tez pewnie jakiś plan. Najczęściej wyrażający się postanowieniem- muszę spalać więcej kalorii, niż jem, mniej pić, powinienem się więcej ruszać…
W jakim stopniu w ten sposób określony plan daje Ci szansę powodzenia?
Mylenie wyniku zachowań i samych zachowań, jest niebagatelnym problemem w naszym życiu.
Często na szkoleniu dla sprzedawców słyszymy dobre rady trenerów: zbuduj dobrą relację z klientem.
Albo słyszymy od swoich szefów: panie Kowalski, musi się Pan bardziej postarać…
Tylko kto ma nam powiedzieć, które zachowania, zwykle nawykowe, są najistotniejsze i co konkretnie zrobić.
A może jest tak, że dla jednych kluczowe zachowania są inne niż dla innych i przekonywanie „bo u mnie to działa” nie ma sensu.
Ciekawych wniosków dostarcza praca dr Ethny Reid nad efektywnością uczenia. Badania były prowadzone na bardzo dużej grupie nauczycieli.
Okazało się, że zachowania wyróżniające najlepszych nauczycieli były niezależne od miejsca pracy, szerokości geograficznej, rasy czy płci.
Jednym z kluczowych elementów okazała się częstotliwość stosowania nagród i kar. Najbardziej skuteczni nauczyciele dużo częściej stosowali nagrody i pochwały nawet za przeciętne osiągnięcia.
Ci nauczyciele, którzy mieli gorsze wyniki, nie przykładali do tego wagi i skłonni byli raczej karać i niecierpliwić się brakiem postępów.
Tutaj przypomina mi się jeden z moich klientów, prezes dużej firmy, który na moją uwagę, że czasem poza krytyką i okazywaniem niezadowolenia, warto za coś pochwalić managerów, odpowiedział: Pochwalić? Przecież im płacę…
Drugi istotne zachowanie wg dr Rheid dla skuteczności uczenia to częstotliwość przełączenia się między trybem nauczania i sprawdzana nabytej wiedzy u uczniów. Mniej skuteczni nauczyciele, mieli tendencję do długich monologów i niezwracania uwagi na postępy.
Ci bardziej skuteczni, sprawdzali postępy, zadając pytania lub prosząc o powtórzenie tego, co usłyszeli.
Jak zatem dokonywać zmian prowadzących do większej efektywności.
Szukaj strategii opierających się na zmianie swoich zachowań.
Odróżniaj, czym jest oczekiwany wynik od opisu zachowania. Jeśli trener, manager, partner precyzuje oczekiwania w formie wyniku (Bądź bardziej efektywny) zapytaj, co konkretnie masz zmienić.
Zastanów się, co jest kluczowym zachowaniem. Szukaj pozytywnych odchyleń, jeśli nie wiesz, co jest najważniejsze dla dobrych wyników. Obserwuj i modeluj te zachowania, które mogą być najważniejsze. Szukaj ludzi, miejsc, okresów, kiedy problem nie występował albo wyniki, które się pojawiały, były ponadprzeciętne. Wtedy ustal jakie twoje lub innych, zachowania, miały na to wpływ.
Zastanów się, jakie są zachowania ratunkowe. Na swojej drodze spotkasz się na pewno z niepowodzeniami. Zastanów się, co wtedy możesz zrobić, żeby ruszyć dalej.
Testuj i obserwuj wyniki. Daj sobie czas, bo przecież zmiana nie nadchodzi od razu.

Autor: Roman Cieśla

Coach, Trener, Mediator Gospodarczy, wykładowca SWPS Warszawa i studia podyplomowe WSB Dąbrowa Górnicza

Zobacz moje usługi